Anh Hùng Siêu Phẩm – Apollo & Yue

Apollo – Anh hùng siêu phẩm hệ Quang, đứa con của thần mạnh trời với sức mạnh quang minh điều khiển năng lượng mặt trời.

Yue – Anh hùng siêu phẩm hệ Ám, kẻ kế thừa của mặt trăng, mang trong mình sức mạnh tinh hoa vũ trụ.

Hai anh hùng đối lập nhanh, Kẻ mặt trăng, người mặt trời nay cùng nhau xuất hiện trong sự kiện Siêu Phẩm đại diện cho 2 thế lực. Liệu thế lực nào sẽ được các anh hùng hoan nghênh hơn.

Hãy cùng lily tìm hiểu qua sự kiện Anh Hùng Siêu Phẩm – (Tham gia tự giao diện sự kiện – mục Quà)

Điều kiện kích hoạt sự kiện: Đạt VIP 3 hoặc máy chủ mở ngày thứ 7 sẽ khai mở

Anh Hùng APOLLO

Sự kiện Siêu Phẩm kích hoạt người chơi có thể chọn Icon Apollo để mua Tướng Apollo giảm giá và mua các gói item giới hạn đặc biệt bằng Nguyên Thạch

Đặc biệt các ngoài các sỡ hữu anh hùng Apollo các anh hùng còn có thể thu thập VŨ KHÍ |BÍ BẢO RIÊNG đặc biệt cho Apollo

Anh Hùng YUE

Sự kiện Siêu Phẩm kích hoạt người chơi có thể chọn Icon Yue để mua Tướng Yue giảm giá và mua các gói item giới hạn đặc biệt bằng Nguyên Thạch

các ngoài các sỡ hữu anh hùng YUE các anh hùng còn có thể thu thập VŨ KHÍ |BÍ BẢO RIÊNG đặc biệt cho YUE