Hướng Dẫn Hoàn Trả AlphaTest

Các anh hùng thân mến, cảm ơn các anh hùng đã tham gia sự kiện trải nghiệm AlphaTest diễn ra từ 17/6/2022 – 25/6/222

Đặc biệt, đối với các anh hùng đã nạp nguyên thạch tại sự kiện AlphaTest ( 17/6 – 25/6 ) sẽ nhận được ưu đãi hoàn trả nạp tại bản game chính thức!

Nội dung và cách nhận hoàn trả nạp như sau:

A. Thông tin hoàn trả

Nạp Nguyên Thạch từ 0-19999  ( tương đương ~5.000.000VNĐ) : hoàn trả 150% Nguyên Thạch
Nạp Nguyên Thạch từ 20000 - 39999 ( tương đương ~10.000.000VNĐ  ) : hoàn trả 150% + 1 Thẻ Anh Hùng Cam
Nạp NT từ 40000 - 79999 ( tương đương ~20.000.000VNĐ  ): hoàn trả 200% + 1 Thẻ Anh Hùng Cam + 1 Rương Trang Bị Hiếm

***Ưu đãi hoàn trả chỉ áp dụng với số lượng Nguyên Thạch đã được quy đổi vào game, không áp dụng với số XU còn nằm trongví của anh hùng

***Chỉ hoàn trả Nguyên Thạch không hoàn trả VIP, không hoàn trả và cộng dồn điểm sự kiện

B. Cách nhận hoàn trả

Trong thời gian 7 ngày kể từ khi game ra mắt, anh hùng có thể đăng nhập vào bất kỳ server nào trong khoảng thời gian này để nhận hoàn trả (mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần)

Khi đăng nhập vào game, anh hùng sẽ nhìn thấy icon hoàn trả

Anh hùng lưu ý nhận phần thưởng hoàn trả trong khoản thời gian quy định nhé! Tương ứng với số lượng Nguyên Thạch anh hùng đã quy đổi trong thời gian sự kiện AlphaTest, anh hùng sẽ nhận được các thư đính kèm như sau: