Thông báo thời gian trải nghiệm Alpha Test

Các anh hùng thân mến,
Nhằm để các anh hùng có cơ hội trải nghiệm game, đúc kết kinh nghiệm trong việc xây dựng đội hình cũng như thu được nhiều lợi ích từ việc tham gia trải nghiệm game sớm Alpha Test.

Những anh hùng tham gia trải nghiệm Alpha Test từ giai đoạn 17/06 – 25/06 sẽ những được những ưu đãi sau:


– Nạp Alpha Test:

Hoàn trả 150% Nguyên Thạch (dựa trên số nguyên thạch nạp vào game)


– Nạp Alpha Test từ 5 triệu:

Hoàn trả 150% Nguyên Thạch (dựa trên số nguyên thạch nạp vào game)

Nhận 1 rương tướng tự chọn-Nạp Alpha Test từ 10 triệu:

Hoàn trả 200% Nguyên Thạch (dựa trên số nguyên thạch nạp vào game)

Nhận 1 rương tướng tự chọn

Nhận 1 rương trang bị tím ngẫu nhiên


-Nạp Alpha Test từ 20 triệu:

Hoàn trả 200% Nguyên Thạch (dựa trên số nguyên thạch nạp vào game)

Nhận 1 rương tướng tự chọn

Nhận 1 rương trang bị tím ngẫu nhiên

Nhận 1 rương trang bị đỏ ngẫu nhiên

***Người chơi nhận quà dưa mốc điều kiện cao nhất đạt được, không cộng dồn

**Lưu ý: Chỉ hoàn Nguyên Thạch hoàn trả dựa trên số Nguyên Thạch được chuyển vào game, nếu người chơi nạp nhưng không chuyển Nguyên Thạch vào game, số dư XU vẫn còn trên ví và dùng để đổi Nguyên Thạch tại bản chính thức. Chỉ tính nguyên thạch, không bao gồm VIP và điểm tích lũy.


Các phần quà trên là tích lũy, dựa trên tổng nạp trong thời gian AlphaTest để tiến hành hoàn trả.

Nhằm để các anh hùng có cơ hội trải nghiệm game, đúc kết kinh nghiệm trong việc xây dựng đội hình cũng như giúp NPH cải thiện thêm về vận hành sản phẩm.
BQT Idle Heroes: Kỷ Nguyên Anh Hùng xin thông báo tiến hành Alpha Test từ 17/06 – 25/06. Giai đoạn Alpha Test này sẽ ghi nhận những góp ý đóng góp của các anh hùng nhằm tối ưu hơn trò chơi, mang lại cho các anh hùng một trải nghiệm thật chất lượng khi game chính thức ra mắt.

Quy tắc hoàn trả:

  • Chỉ những tài khoản tiếp tục tham gia phiên bản chính thức (Open Beta) mới được nhận hoàn trả Nguyên thạch từ Alpha Test.
  • Nếu tài khoản có nhiều nhân vật sẽ lấy tổng nạp nguyên thạch để làm dữ liệu hoàn trả.
  • Chỉ hoàn trả số lượng Nguyên thạch tương ứng. Không hoàn trả lượng Nguyên thạch tặng thêm nếu có ở các sự kiện phụ.
    Thời gian hoàn trả:
  • Từ 27/6 đến 30/6

Sau khi kết thúc Alpha test, hệ thống sẽ reset lại game